Địa chỉ: Khu 5 Thị Trấn Thắng
Điện thoại: 3.863.446
Chuẩn bị điiều kiện cho tổ chức khai giảng năm học mới 2015-2016
Ngày ban hành:
31/01/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
Ngày ban hành:
08/02/2017
Ngày hiệu lực:
08/02/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quán triệt 1 số nội dung công tác thu 2015-2016
Ngày ban hành:
08/12/2015
Ngày hiệu lực:
08/12/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định ban hành thời giang năm học 2015-2016
Ngày ban hành:
08/06/2015
Ngày hiệu lực:
08/06/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực