Địa chỉ: Khu 5 Thị Trấn Thắng
Điện thoại: 3.863.446
 12/01/22  Tin tức Sự kiện  86
SINH HOẠT CHI BỘ THƯỜNG KỲ THÁNG 1 NĂM 2022. KIỆN TOÀN BAN CHI ỦY
 30/04/21  Tin tức Sự kiện  98
CHI BỘ TRƯỜNG MN THỊ TRẤN THẮNG THAM GIA HỌC NGHỊ QUYẾT
 16/03/21  Tin tức Sự kiện  92
HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT TUYÊN TRUYỀN VÀ TRIỂN KHAI THỤC HIỆN CÁC CHỈ THỊ NGHỊ QUYẾT CHUYÊN ĐỀ PHÁT TRIỂN KT-XH 2020-2025
 29/01/21  Tin tức Sự kiện  97
CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN THẮNG HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH BẮC GIANG LẦN THỨ XIX
 26/01/21  Tin tức Sự kiện  90
  CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN THẮNG TỔ CHỨC XEM TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP PHIÊN KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG
 15/12/19  Tin tức Sự kiện  124
ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG MN THỊ TRẤN THẮNG NHIỆM KỲ 2020-2022
 05/12/17  Chi bộ  179
Chi bộ trường MN Thị Trấn Thắng tổ chức họp bình xét xếp loại đảng viên năm 2017
 24/10/17  Chi bộ  181
Chi bộ trường MN Thị Trấn Thắng tổ chức kết nạp đảng viên mới