Địa chỉ: Khu 5 Thị Trấn Thắng
Điện thoại: 3.863.446
 30/04/21  Tin tức Sự kiện  28
CHI BỘ TRƯỜNG MN THỊ TRẤN THẮNG THAM GIA HỌC NGHỊ QUYẾT
 16/03/21  Tin tức Sự kiện  28
HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT TUYÊN TRUYỀN VÀ TRIỂN KHAI THỤC HIỆN CÁC CHỈ THỊ NGHỊ QUYẾT CHUYÊN ĐỀ PHÁT TRIỂN KT-XH 2020-2025
 29/01/21  Tin tức Sự kiện  32
CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN THẮNG HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH BẮC GIANG LẦN THỨ XIX
 26/01/21  Tin tức Sự kiện  33
  CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN THẮNG TỔ CHỨC XEM TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP PHIÊN KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG
 15/12/19  Tin tức Sự kiện  71
ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG MN THỊ TRẤN THẮNG NHIỆM KỲ 2020-2022
 05/12/17  Chi bộ  94
Chi bộ trường MN Thị Trấn Thắng tổ chức họp bình xét xếp loại đảng viên năm 2017
 24/10/17  Chi bộ  101
Chi bộ trường MN Thị Trấn Thắng tổ chức kết nạp đảng viên mới
 15/05/17  Chi bộ  71
Chi bộ trường MN Thị Trấn Thắng đại hội nhiệm kỳ 2017-2020