Địa chỉ: Khu 5 Thị Trấn Thắng
Điện thoại: 3.863.446
 04/10/21  Tin tức Sự kiện  111
HƯỞNG ỨNG CHIẾN DỊCH LÀM CHO THẾ GIỚI SẠCH HƠN NĂM 2021
 21/05/21  Tin tức Sự kiện  126
Thanh niên tình nguyện trường MN thị trấn Thắng làm mũ chắn giọt bắn- chung tay bảo vệ và phòng chống Covid .
 21/02/21  Chi đoàn  94
Hưởng ứng ngày chủ nhật xanh của chi đoàn trường MN thị trấn Thắng
 30/04/20  Chi đoàn  121
Đoàn viên chi đoàn trường MN Thị trấn Thắng hưởng ứng ngày chủ nhật Xanh
 16/10/17  Chi đoàn  139
Vườn rau của chi đoàn trường MN Thị Trấn Thắng
 09/05/17  Chi đoàn  136
Vuon rau thang 5 cua chi doan truong MN Thi Tran
 18/04/17  Chi đoàn  131
Vườn rau sạch của chi đoàn thanh niên trường MN Thị Trấn Thắng
 20/03/17  Chi đoàn  131
Đoàn viên công đoàn trường MN Thị Trấn Thắng đi dự Đại Hội chi đoàn