Địa chỉ: Khu 5 Thị Trấn Thắng
Điện thoại: 3.863.446
 21/05/21  Tin tức Sự kiện  29
Thanh niên tình nguyện trường MN thị trấn Thắng làm mũ chắn giọt bắn- chung tay bảo vệ và phòng chống Covid .
 21/02/21  Chi đoàn  42
Hưởng ứng ngày chủ nhật xanh của chi đoàn trường MN thị trấn Thắng
 30/04/20  Chi đoàn  63
Đoàn viên chi đoàn trường MN Thị trấn Thắng hưởng ứng ngày chủ nhật Xanh
 16/10/17  Chi đoàn  89
Vườn rau của chi đoàn trường MN Thị Trấn Thắng
 09/05/17  Chi đoàn  82
Vuon rau thang 5 cua chi doan truong MN Thi Tran
 18/04/17  Chi đoàn  76
Vườn rau sạch của chi đoàn thanh niên trường MN Thị Trấn Thắng
 20/03/17  Chi đoàn  84
Đoàn viên công đoàn trường MN Thị Trấn Thắng đi dự Đại Hội chi đoàn
 16/02/17  Chi đoàn  84
Vườn rau sạch của chi đoàn thanh niên trường MN Thị Trấn Thắng tháng 2