Địa chỉ: Khu 5 Thị Trấn Thắng
Điện thoại: 3.863.446
 21/05/16  Công nghệ thông tin  141
Báo cáo công nghệ thông tin của trường MN Thị Trấn
 27/10/15  Công nghệ thông tin  138
Cô giáo Hoàng Thị Nụ day HĐ âm nhạc ứng dụng CNTT
 26/10/15  Công nghệ thông tin  133
Trường MN Thị Trấn Thắng ứng dụng CNTT vào giảng dạy
 21/10/15  Công nghệ thông tin  132
Giáo viên 5T Trường MN Thị Trấn học CNTT
 10/10/15  Công nghệ thông tin  134
Trường MN Thị Trấn luôn thực hiện tốt CNTT năm học 2015-2016
 28/09/15  Công nghệ thông tin  143
Trường MN Thị Trấn bồi dưỡng CNTT
 23/09/14  Công nghệ thông tin  18
Lần đầu tiên sau 7 năm, LG lại trình làng một chiếc điện thoại nắp gấp. Tuy nhiên không phải là một chiếc điện thoại cơ bản như trước đây, sản phẩm lần này của LG là một chiếc smartphone trong hình hài của một chiếc điện thoại cổ điển.