Địa chỉ: Khu 5 Thị Trấn Thắng
Điện thoại: 3.863.446
 25/09/14  Tiểu học  140
Trao gần 300 suất quà đến học sinh vùng cao
 23/09/14  Tiểu học  141
Trò chơi dân gian trong trường học
 23/09/14  Tiểu học  146
Tháng 11, chớm gió, chớm nắng, chớm hiu hắt đầu mùa, cái lạnh se sẽ, nhẹ nhàng len lén vào từng nếp áo.